miércoles, 5 de octubre de 2011

ORACION A DON MIGUEL DE RAMON PERIS PLAPregària:

"Gràcies D. Miguel per l'entusiasme missioner que sempre tenies i per espentar-nos en el difícil camì de l'evangelització. El missioners valencians, que sempre duies al cor, t'agraïm els llargs anys d'amistat i de dedicació al servici missioner de l'església valenciana i universal. Estem segurs que des del cel continuarás ajudant-nos a ser sal de la terra i llum del món. Que descases en la pau de Déu al qual servires amb provada fidelitat"

P. Ramòn Peris i Plà
Misión San Patricio
Manta- Ecuador